TEKNİK DEPARTMANIMIZ

Teknik Departmanımız, İşletmemize ait uçakların, üretici firma ve havacılık otoritelerince yayınlanan teknik talimat ve direktiflerinin takibi, bakım faaliyetlerinin planlanması ve planlanan faaliyetlerin EASA 145 sertifika ile yetkilendirilmiş bakım kuruluşlarında gerçekleştirilmesini sağlar.

Bu çalışmalarında filosunda bulunan hava araçlarının tüm bakım gereksinimlerini bir TRAX® ürünü olan CMP.net® ve interaktif/Uçak Üreticisi merkeze bağlı bilgisayar programı ile takip eder.

Ayrıca Filomuzda bulunan hava araçları, Uçak Mühendisliğimiz altında uçuş veri izleme programları kapsamında izlenmekte ve analiz edilmektedir, uçuş güvenliğini tehlikeye atacak riskler raporlanmakta ve önleyici tedbirler ile gözlenen riskler minimize edilmektedir.

Günlük, uçuş öncesi ve sonrası teknik kontrollerini sektörde 25 yıl üzeri tecrübe sahibi , B1, B2 lisansa sahip Uçak teknik personelleri ile gerçekleştirmektedir.